Hua yang de nian hua

Hua yang de nian hua

Directed by Wong Kar-wai • 2000 • Hong Kong

This 2000 short film by Wong Kar-wai was made entirely out of print elements discovered in a California warehouse. It is set to Zhou Xuan’s song “Hua yang de nian hua.”

Subscribe Share
Hua yang de nian hua
  • Hua yang de nian hua

    Directed by Wong Kar-wai • 2000 • Hong Kong

    This 2000 short film by Wong Kar-wai was made entirely out of print elements discovered in a California warehouse. It is set to Zhou Xuan’s song “Hua yang de nian hua.”